Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen. Door het spelen gaat het kind een proces aan van innerlijke verwerking, waardoor het uiterlijke gedrag kan veranderen. Ik maak gebruik van oerbeelden. In de speltherapie ontstaat zo het verhaal over, voor en met het kind in oerbeeldentaal.
In september 1990 ben ik gestart.
Vanaf dat tijdstip komen er iedere week enkele kinderen spelen en heb ik regelmatig gesprekken met ouders. De praktijk is laagdrempelig te noemen. De spelkamer staat vol met authentiek speelgoed.

website febr 2009 brandweerauto 14.jpg

Wanneer naar speltherapie?
* Als het kind niet lekker in zijn vel zit en dit niet vanzelf weer overgaat, terwijl het geen medische oorzaak heeft.

* Na een verlieservaring, zoals een scheiding, een sterven, een verhuizing, een ziekte, een verandering van school.

* Als het kind sociaal emotioneel lijdt aan angsten, faalangsten, overmatige agressie, te grote verlegenheid, veel geplaagd worden, onzindelijk zijn, moeite hebben met inslapen, nachtmerries, eenzaamheid.

* Als je als ouder niet meer weet hoe je verder kunt met je kind.
Hoe verloopt een speltherapie?
* De therapie start met een gesprek met de ouders, waarin de hulpvraag verhelderd wordt en de biografie van het kind centraal staat. We sluiten dit gesprek af met een behandelovereenkomst.
* De observatieperiode bestaat uit 4 spelsessies, waarin de speldiagnostiek gestalte krijgt.
* Daarna in het tweede oudergesprek geef ik verslag van mijn bevindingen en er wordt een behandeldoel geformuleerd.
* Het kind komt wekelijks voor een spelsessie, de ouders komen maandelijks voor een begeleidend gesprek.
* Als de ouders gescheiden zijn is het mogelijk om met elk van de ouders apart af te spreken.
* De ouder die de speltherapie aanvraagt informeert de andere ouder hierover.
* Telefonische consulten zijn tussendoor ook mogelijk.
* De afronding.